Bitcoin, Gerçek Anlamda Ay’a Giden İlk Kripto Para Olacak

Kripto para piyasas?ndaki yo?un gündem, son dönemde uzay yar??? ile birle?ti ve beraberinde ilginç baz? haberler gelmeye ba?lad?. SpaceX’in Dogecoin ile Ay yörüngesine uydu göndermesi haberinden sonra ?imdi de Bitcoin cephesinden bir geli?me var; görünü?e göre Bitcoin, gerçek anlamda Ay’a giden ilk kripto para olacak.