Bitkilerin 400 Milyon Yıl Önce Okyanustan Karaya Çıkması, Tüm İklimleri Değiştirmiş

Yale Üniversitesi ve University College London’da görevli bilim insanlar?, 400 milyon y?l önce okyanustan karaya ta??nan bitkilerin Dünya’da iki farkl? de?i?ikli?e yol açt???n? ke?fetti. Bu de?i?imlerden ilki, atmosferdeki karbon seviyesinin azalmas? ve dolay?s?yla belirgin mevsim de?i?ikliklerinin ya?anmas? ve ikinci de?i?iklik de okyanus ve denizde ya?ayan deniz organizmalar?n?n olu?mas?.