Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Alanlarından Önemli İsimlerin Katılacağı BESCO Vitruvian Etkinliği 22 Mayıs’ta Düzenlenecek

Biyomalzeme ve doku mühendisli?i alanlar?ndan dünya çap?nda isimleri ö?rencilerle bulu?turacak BESCO Vitruvian etkinli?i, 22 May?s’ta çevrimiçi olarak düzenlenecek. Microsoft Teams üzerinden gerçekle?tirilecek etkinli?e kat?l?m tamamen ücretsiz.