Biyomühendislik Alanında Ufuk Açıcı Oturumların Gerçekleştirileceği BioSem’21 Yarın Başlıyor

Y?ld?z Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimleri Kulübü taraf?ndan düzenlenen ve biyomühendislik ile biyomalzeme alan?nda uluslararas? ba?ar? elde etmi? ?irketlerden uzmanlar?n kat?l?m? ile gerçekle?ecek olan BioSem’21 yar?n ba?l?yor.