Bize Bunlarla Gel Sony: 25’ten Fazla Yeni PlayStation 5 Özel Oyunu Geliyor

PlayStation Studios patronu Hermen Hulst taraf?ndan aktar?lan bilgilere göre dünyan?n farkl? bölgelerindeki Sony stüdyolar?, halihaz?rda 25’ten fazla PlayStation 5 özel oyunu geli?tiriyor. Söz konusu oyunlar?n hangileri oldu?u ya da ç?k?? tarihleri ise henüz bilinmiyor.