Black Mirror’ı Sevenlere: Gerçekleri Yüzümüze Yüzümüze Vuran 14 Dizi Tavsiyesi

Netflix’in y?llar önce ba?layan dizisi Black Mirror, popüler kültür ve al??kanl?klar?m?za yapt??? sert ele?tiriler ile fazlas?yla seviliyor. Ancak bu anlat?m? seviyorsan?z izlenecek tek dizi sadece Black Mirror de?il. Bizler de sizler için Black Mirror tarz? ele?tirel ve distopik dizileri sevenlerin be?enebilece?i 14 diziyi sizler için derledik.