Blue Origin, Uzaya Gitmek İçin Verilen En Yüksek Teklifi Açıkladı

Blue Origin’in 20 Temmuz 2021’de uzaya gidecek arac?n?n 6 koltu?undan biri aç?k artt?rmaya ç?kar?lm??t?. ?irket, bu koltu?a verilen en yüksek teklifin 2.8 milyon dolar oldu?unu belirtti.