Böbreklerin Sağlıklı Olup Olmadığını Gösteren Kreatinin Nedir? Ne İşe Yarar?

Karaci?er taraf?ndan üretilip kan taraf?ndan süzüldükten sonra idrar ile d??ar? at?lan kreatinin maddesi, pek çok kan testinde kar??n?za ç?kabilir. Belirli bir oran?n üzerinde ya da alt?nda oldu?u zaman böbrek hastal?klar?n? i?aret eden kreatinin nedir, ne i?e yarar, de?eri kaç olmal?, yüksekli?i durumda ne yapmal? gibi merak edilen sorular? yan?tlad?k.