Bomba İddia: Türkiye’deki Politikacıları ve Gazetecileri İzlemek İçin de Kullanılan Casus Yazılım, 10’dan Fazla Ülkenin Hükümetine Satılmış

The Guardian’?n öncülü?ünde yap?lan bir ara?t?rmaya göre ?srail merkezli teknoloji ?irketi NSO Group’un kötü amaçl? yaz?l?m? Pegasus, en az 10 ülke hükümeti taraf?ndan aktif olarak kullan?l?yor. ?ddialara göre Pegasus üzerinden takip edilen ki?i say?s? 50 bine ula?m?? durumda.