BtcTurk, 2018’de 516 Bin Kişinin Verilerinin Sızdırıldığını Kabul Etti ve Kullanıcılarını Uyardı

Son dönemlerde ad? 2018’de ya?anan bir veri s?z?nt?s?yla an?lan BtcTurk, iddialar? kabul etti?i bir resmi aç?klama yay?nlad?. 2018 y?l?nda 516 bin 954 adet kullan?c?n?n verisinin s?zd?r?ld???n? söyleyen BtcTurk, bu tarihten sonra kaydolan kullan?c?lar?n veri ihlalinden etkilenmedi?ini ve bakiyelerinin güvende oldu?unu belirtti.