BtcTurk, Paribu ve Bitexen’den Sektördeki Olumsuz Gelişmelere Dair Açıklama

Ülkemizde hizmet veren en büyük borsalar aras?nda yer alan BtcTurk, Paribu ve Bitexen, son günlerde ç?kan olumsuz haberlerin ard?ndan kamuoyuna aç?klama yapt?. Her üç borsa da regülasyonlar konusunda devletin yan?nda olduklar?n? hat?rlatt?.