BtcTurk, Yüksek Miktarda İşlem Yapılan Hesaplardan Gelir Kaynağı Gibi Belgeler İstemeye Başladı: Peki Neden?

Sosyal medyada birçok BtcTurk kullan?c?s?, kendilerine gönderilen bildirilerle kar?? kar??ya kald?. Bu bildirilerde kullan?c?lar?n hesaplar?n?n para çekmeye kapat?lmas?n?, ya da yat?r?lmak istenen paran?n kayna??n?n sorulmas?n? içeriyordu. Peki, BtcTurk neden bu bilgileri istemeye ba?lad??