BtcTurk’ü Hacklediğini İddia Eden Korsanlar, Bilgilerin Nasıl ve Kim Tarafından Ele Geçirildiğini Açıkladı

BtcTurk’un hacklendi?i ve kritik kullan?c? bilgilerinin sat??a ç?kar?ld??? iddias?na ili?kin yeni geli?meler var. Verileri bir takma isimle ayn? forum sitesinde payla?an korsanlar, bu kez sürecin nas?l geli?ti?ini aç?klad? ve 50 kullan?c?n?n daha bilgisini payla?t?lar.