BtcTurk’un Hacklenme İddialarına İlişkin Yeni Açıklama Geldi, Hackerlar Paylaşımı Sildi

Son 2 gündür 2018 y?l?nda ele geçirildi?i iddia edilen verilerin Raidforums’ta sat?l??a ç?kar?lmas?yla gündemde olan BtcTurk, konuya ili?kin yeni bir aç?klama yapt?. ?irket, ?u anda sistemlerinde sorun veya sald?r? olmad???n?, 2018 dönemine ili?kin incelemelerin de devam etti?ini aç?klad?.