Bugün Yürürlüğe Giren Market Genelgesi, Hangi Ürünlerin Satışını Yasaklıyor?

?çi?leri Bakanl???’n?n geçti?imiz günlerde 81 il valili?ine gönderdi?i “Market Genelgesi”, bugün itibar?yla yürürlü?e girdi. Bu genelge, marketlerde sat?lan ürünlere ciddi anlamda k?s?tlama getirmesi nedeniyle önemliydi. Peki genelgeyle hangi ürünlerin sat??? yasakland??