Bugüne Kadar Büyük İhtimalle Yanlış Kullandığınız 10 Gündelik Eşya

Hayat?m?z? kolayla?t?racak ço?u e?yay? ya görmezden geliriz ya da kullan?m amac?n?n ne oldu?unu anlamadan çöpe atar?z. Halbuki kola kutusunda bulunan halka kapa??nda, lolipop çubu?unun ucundaki deli?in de önemli kullan?m amaçlar? var ve bunlar gibi birçok ürün günlük ihtiyaçlar?m?z? kolayla?t?rs?n diye tasarlanm??.