Bulut Teknolojileri Alanında Profesyonellerin Bir Araya Geleceği ‘CloudTalk Online Matchmaking Summit’ Başladı

Avrasya?n?n en geni? kat?l?ml? ve en kapsaml? online bulut teknolojileri etkinli?i ”CloudTalk Online Matchmaking Summit” bugün ba?lad?. Bulut bili?im sektörünün Türkiye’den ve dünyadan önemli isimlerinin yer alaca?? etkinlik, 5 farkl? tematik salonda gerçekle?ecek.