Call of Duty: Warzone’da Minigun’ı Geri Getiren Bir Hata Düzeltildi

Call of Duty: Warzone için, çok oyunculu modda oyuncular?n kar??s?na kutulardan minigun ç?kmas?n?n engellendi?i yeni bir yama yay?nland?. Ba?lang?çta oyuncular taraf?ndan bir tür ‘sürpriz’ olarak yorumlanan bu durumun bir hata oldu?u k?sa süre sonra anla??ld? ve geli?tirici Raven Software k?sa sürede duruma müdahale etti.