Call of Duty: Warzone’da ‘Tespit Edilemez’ Bir Hile, Daha Yayınlanmadan Engellendi

Geçti?imiz günlerde Call of Duty: Warzone için geli?tirilen ve tespit edilemez olarak tan?t?lan yeni bir hile, daha ç?k?? yapmadan Activision??n engeline tak?ld?. ?irket, hilenin geli?tiricisiyle temasa geçerek hilenin yay?nlanmas?n? ve geli?tirilmesini engelledi.