Call of Duty: Warzone’da ‘Tespit Edilemez’ Bir Hile, Daha Yayınlanmadan Engellendi

Geçti?imiz günlerde Call of Duty: Warzone için geli?tirilen ve tespit edilemez olarak tan?t?lan yeni bir hile, daha ç?k?? yapmadan Activision??n engeline tak?ld?. ?irket, hilenin geli?tiricisiyle temasa geçerek hilenin yay?nlanmas?n? ve geli?tirilmesini engelledi.

 download Website Templates, Plugins, and Graphics Digital Marketplace