Can Sungur ve PintiPanda’nın Jürisi Olacağı Boğaziçi Game Jam, 4-6 Haziran’da Düzenlenecek

Game Jam kültürünün Türkiye?de yayg?nla?maya ba?lad??? ?u dönemde Bo?aziçi Üniversitesi Bili?im Kulübü, bu y?l ilki gerçekle?tirilecek Bo?aziçi Game Jam?e imza atacak. Etkinlikte jüri taraf?ndan seçilen ilk üç isim toplam 10.000 TL ödül kazanacak.