‘Çay’ da mı Yabancı Sözcük? Türkçenin Tarih Boyunca Etkileşime Girdiği Diller

Türkçenin nas?l olu?tu?unu ve bugünkü haline geldi?ini hiç merak ettiniz mi? Peki dilimizin ilk ortaya ç?kt???ndan beri ba?ka dillerle kelime al??veri?inde oldu?unu biliyor muydunuz? Gelin, hangi dilden neler alm??; hangi dile ne vermi?iz, örneklerle inceleyelim.