Çeşme’nin Ardından Marmaris’te de COVID-19 Vakalarının ‘Sıfırlandığı’ Açıklandı

Çe?me?nin ard?ndan bir tatil beldesi daha COVID-19 vakalar?n? ?s?f?rlad???n?? aç?klad?. Mu?la iline ba?l? Marmaris?te yeni COVID-19 vakalar?na rastlanmad??? ilan edildi. Bölgedeki otellerin ve di?er i?letmelerin tedbirlere devam edece?i ve bu durumun korunaca?? bildirildi.