Çiftlik Bank Benzeri Bir Oluşum Daha Patladı: Ava Premium’a Ulaşılamıyor

Vatanda?lara yüksek kar vaadinde bulunan “Ava Premium” isimli olu?umun doland?r?c?l?k amac?yla kuruldu?u ortaya ç?kt?. Sermaye Piyasas? Kurulu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunurken ?irket yöneticilerine ula??lam?yor.