Çıkar Göster: Bir Oyuncu, Girdiği Tartışmayı Kazanmak İçin Gizli Tank Belgelerini Yayınladı

Birle?ik Krall?k’ta, kraliyetin tank birliklerinde oldu?una inan?lan bir War Thunder oyuncusu, geli?tiricilerle girdi?i tart??mada hakl? oldu?unu göstermek için gizli tank belgelerini kulland?. Tart??ma, oyundaki bir tank?n tasar?m?nda yanl??l?k yap?lmas?ndan ortaya ç?km??t?.