Çin Kırsallarında Yaşanan Küçük Bir Deprem, Nasıl Oldu da Avrupa’nın Felaketi Haline Geldi?

Çin’in k?rsal bölgelerinden birinde, oldukça önemsiz say?labilecek ?iddette bir deprem meydana gelmi?ti fakat bu deprem yüzünden Avrupal?lar ba?ta olmak üzere binlerce insan ölecekti.