Çin, Mars’a Başarıyla İnen İkinci Ülke Oldu: Tianwen-1 Uzay Aracı, Mars’a İniş Yaptı

Geçti?imiz y?l?n temmuz ay?nda Tianwen-1 görevi kapsam?nda bir yörünge arac?, bir ini? arac? ve Zhurong isimli rover??n? Mars?a gönderen Çin, ini?ini ba?ar?yla gerçekle?tirdi. ?ni? arac?, Mars yüzeyine ba?ar?yla dokundu ve rampas?yla ta??d??? Zhurong?u da yüzeye indirdi. Böylelikle Çin, Mars topraklar?na ba?ar?yla inen ikinci ülke oldu.