Çin’deki Kripto Para Madencilik Şirketleri, Kısıtlama Sonrası Ülkeden Kaçmaya Başladı

Çin hükümetinin kripto para madencilik ?irketlerine yönelik aç?klamalar?, ülkede hizmet veren ?irketleri kaç??a yöneltti. Huobi Mall ve BTC.TOP gibi ?irketler taraf?ndan yap?lan aç?klamalarda, Çin’deki i?lemlerin durduruldu?u ve ba?ta Kuzey Amerika olmak üzere alternatif yerler için aray??ta olundu?u ifade edildi.