Çin’den Bitcoin’e Bir Darbe Daha: Madencilik Konusunda Sert Tedbirler Alınacağı Açıklandı

Çin Devlet Konseyi’ne ba?l? Finansal ?stikrar ve Kalk?nma Komitesi taraf?ndan yap?lan aç?klaman?n ard?ndan Bitcoin, gün içinde yüzde 6 de?er kaybetti. Komite, getirdi?i k?s?tlamalar?n sebeplerinden de bahsetti.