Clubhouse’un Android Sürümü Yayınlandı [Türkiye’de Biraz Daha Beklenecek]

Clubhouse’un Android sürümü, Google Play Store’da listelenmeye ba?lad?. ABD’deki tüketiciler taraf?ndan indirilebilen uygulama, ba?ta Türkiye olmak üzere pek çok ülkede ön kay?t a?amas?nda. Ekip, uygulaman?n Android sürümünden fazlas?yla umutlu gibi görünüyor.