Çocukken Günde 20 Paket Cips Yememize Neden Olan ‘Beyblade’ Efsanesi Hakkınca Öğrenince Anlam Kazanacak 10 Detay

Bir dönem çocuklar?n?n efsane çizgi dizisi Beyblade, son yay?n tarihi üzerinden y?llar geçmesine ra?men hala gönlümüzdeki yerini koruyor. Beyblade isimli topaçlar?n? hala atmaya k?yamad???m?z çizgi dizinin hayranlar?n?n bile gözünden kaçm?? olabilecek baz? detaylar? listeledik ve efsane hakk?nda az bilinenleri anlatt?k.