COVID-19 Aşısı Olan Kişilerin, Hasta Olmasalar Bile Taşıyıcı Olarak Virüsü Yayma Riskleri Olduğu Açıklandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal? Ba?kan? Prof. Dr. Faruk Ayd?n, a?? olan ki?ilerin virüs ta??ma ve yayma riski ile ilgili aç?klamalarda bulundu. Ayd?n’a göre, a?? olan ki?iler hasta olmasalar bile virüsü yayma riski ta??yorlar.