COVID-19 Vaka Sayısı Mayıs Ayının İlk Haftasında 80 İlde Azaldı: Sadece Bir İlde Artış Var

Sa?l?k Bakanl???, 1-7 May?s haftas?n?n COVID-19 verilerini aç?klayarak tam kapanma sürecinin meyvelerini verip vermedi?ini gösterdi. Veriler, 80 ilde vaka oran?n?n alma gösterdi?ini, 1 ilde ise art?? ya?and???n? ortaya koyuyor.