COVID-19’u Atlatan Kişilerde Tespit Edilen Önemli Sağlık Sorunları Açıklandı

Eski?ehir ?ehir Hastanesi’nde koronavirüse yakalan?p iyile?en ki?ilerin sa?l?k takipleri yap?ld?. Aylarca süren kontrol süreciyle ilgili aç?klama yapan bilim insanlar?, her 10 ki?iden birinde solunum yetmezli?i sorunu ya?and???n? ifade ediyorlar. Hastal??? kapanlar?n en s?k kar??la?t??? etki ise çabuk yorulma.