Crytek, Crysis 2 Remastered’ın Yolda Olduğuna Dair İlk İpucunu Verdi

Crytek, Twitter’dan yapt??? bir payla??m ile Crysis 2 Remastered’a dair sa?lam bir ipucu verdi. Hala oyunun ad? resmi olarak ifade edilmese de Crysis 2’den bir ifadenin payla??lmas?, Crysis 2 Remastered’?n geli?tirilmekte oldu?unu dü?ündürdü.