Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Kripto Para Düzenlemeleri Yakında Tamamlanacak

Cumhurba?kan? Ba?dan??man? Cemil Ertem, Türkiye’nin gündemini me?gul eden kripto para düzenlemesi ile ilgili aç?klamalarda bulundu. Çal??malar?n T.C. Merkez Bankas? ve di?er kurumlarla ortak olarak sürdürüldü?ünü söyleyen Ertem, çal??malar?n yak?n bir gelecekte tamamlanaca??n? duyurdu.