Cumhurbaşkanı Erdoğan, Normale Yaklaştığımız Yeni Kararları Açıkladı

Pandemi önlemlerinin azalt?lmas? ve birçok yasa??n kalkmas?na yönelik aç?klamalar için gözler, bugün gerçekle?tirilen kabine toplant?s?na çevrildi. Cumhurba?kan? Erdo?an, toplant?n?n ard?ndan yeni kararlar? aç?klad?.