Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kontrollü Normalleşme Açıklaması: Pazartesiden İtibaren Başlıyor

Erdo?an, kat?ld??? bayramla?ma etkinli?inde 17 May?s’tan sonraki süreçle ilgili aç?klamalarda bulundu. Kontrollü normalle?me vurgusu yapan Erdo?an, haziran ay?na gelindi?inde ise tedbirlerin büyük oranda gev?eyece?ini aç?klad?.