Cumhurbaşkanı’ndan Tam Kapanma Açıklaması: Bayram Sonrası Kontrollü Normalleşmeye Geçiliyor

Ramazan Bayram? dolay?s? ile bir video mesaj yay?nlayan Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, bayram sonras? kontrollü normalle?me sürecine geçilece?ini aç?klad?.