Daha Dinozorlar Bile Yoktu: Bebek Dünya, Şehir Büyüklüğünde Göktaşları ile Bombalanmış

ABD’li bilim insanlar?, Dünya’n?n ilk y?llar?nda 10 km çap?nda gökta?lar?yla ‘dövüldü?ünü’ ke?fetti. Bu darbelerin izlerinin mevsimlerin ve teknonik hareketlerin etkisiyle maskelendi?ine inan?l?yor.