Daha Dinozorlar Bile Yoktu: Bebek Dünya, Şehir Büyüklüğünde Göktaşları ile Bombalanmış

ABD’li bilim insanlar?, Dünya’n?n ilk y?llar?nda 10 km çap?nda gökta?lar?yla ‘dövüldü?ünü’ ke?fetti. Bu darbelerin izlerinin mevsimlerin ve teknonik hareketlerin etkisiyle maskelendi?ine inan?l?yor.

 download Website Templates, Plugins, and Graphics Digital Marketplace