Daha Ne Kadar Akıllanacaklar? ‘Internet of Things’, Nesnelerin İnterneti Nedir?

Kulland???m?z tüm cihazlar giderek ak?llan?yor. Öyle ki ?Internet of Things? yani nesnelerin interneti sistemi sayesinde kendi aralar?nda ve bizimle ileti?im kurmaya bile ba?lad?lar. Peki, IoT k?saltmas?yla an?lan ?Internet of Things? yani nesnelerin interneti nedir, ne i?e yar?yor, gelecekte kar??m?za nas?l bir tablo çizecek?