Daha Yaratıcı ya da Mantıklı Biri Olmanızın ‘Beynin Sağ veya Sol Tarafıyla’ Neden Bir İlgisi Yok?

“Beyninizin sol taraf?n? kullan?yorsan?z daha mant?k odakl?, say?larla, matematikle aras? daha iyi olan; sa? taraf?n? kullan?yorsan?z daha yarat?c? ve sanatsal birisiniz.” Daha önce bu söylem ile bir yerlerde kar??la?m?? olabilirsiniz. Peki, bu do?ru mu?