Days Gone, Nihayet Steam’e ve Epic Store’a Geldi: İşte Fiyatı

2019 y?l?nda PlayStation 4 için piyasaya sürülen Days Gone, bugün itibar?yla sat?n al?nabiliyor. Yüksek say?labilecek bir fiyata ç?k?? yapan oyun, salg?n sonras? türeyen zombilere kar?? koymaya çal??an bir define avc?s?n?n maceralar?na odaklan?yor.