Days Gone PC Sürümü Geliyor: Grafikleri PlayStation 5 Grafiklerine Göre Nasıl? [Video]

Normalde PlayStation özel oyunu olan Days Gone, 18 May?s’ta Steam’de ç?k?? yapacak. Peki oyunun PC sürümünü grafikleri PS5 sürümüne göre nas?l gözüküyor? Bu sorunun cevab?, bir YouTuber taraf?ndan oynan?? fragmanlar?n?n kar??la?t?r?lmas?yla verildi.