Demircilikten Yapay Zekaya Uzanan Sanayi Mücadelesi: Otomasyon Dediğimiz Şey Nedir, Dünyayı Nasıl Değiştirdi?

Otomasyon denilince pek çok ki?inin akl?na gelece?i ?ekillendiren, yapay zekaya sahip robotlar gelecektir. Ancak otomasyon teknolojisi bundan çok daha fazlas?n? temsil ediyor. Öyle ki geçmi?inin yüzlerce y?l öncesine dayand???n? bile söyleyebiliriz. Otomasyon nedir, geçmi?ten günümüze nas?l bir seyir izledi gelin yak?ndan bakal?m.