Denizcilik Fakültesi Profesöründen Deniz Salyası Açıklaması: Acil Eylem Planı Yapılmalı

Son birkaç haftad?r Marmara Denizi’nde etkisini art?rmas? sebebiyle gündem olan deniz salyas? (müsilaj) hakk?nda Prof. Dr. Mustafa Sar?’dan önemli aç?klamalar geldi. Sar?, önlem al?nmazsa bu durumun gelecek y?llarda daha s?k ve daha yo?un ?ekilde kar??m?za ç?kaca??n? söyledi.