Dizüstü Bilgisayarın İçini Açmadan Nasıl Temizleyebilirsiniz?

Her bilgisayar, özellikle dizüstü olanlar zaman içinde kirlenirler. ?çin açarak temizlemek riskli bir i?lem olaca?? için içini açmadan laptop temizleme i?lemleri ile temizlemelisiniz. Hem kendi sa?l???n?z hem de laptopunuzun kullan?m ömrünün uzamas? için içini açmadan laptop temizleme nas?l yap?l?r, ad?m ad?m anlatt?k.