DSÖ, Dünya Çapında Kaç Gencin Tütün Ürünü Kullandığını Açıkladı

Dünya Sa?l?k Örgütü, bütün ülkeler üzerinde gerçekle?tirdi?i analizinde 13 ile 15 ya? aral???ndaki bireylerin tütün kullan?m oranlar?na dikkat çekti. Veriler, di?er bireylerin tütün kullan?m oranlar?na da vurgu yap?yor.