Dünyanın En Büyük Çevrimiçi Ansiklopedisi Wikipedia’nın Kurucusu: Platformdaki Bilgiler Artık Güvenilir Değil

Wikipedia?n?n kurucusu Dr. Larry Sanger, platformdaki bilgilerin güvenilirli?i ile ilgili önemli aç?klamalarda bulundu. Sanger, Wikipedia’n?n baz? konularda bir propaganda arac?na dönü?türüldü?ünü söyledi.