Dünyanın En Uzun Süren Depremi Açıklandı: Tam 32 Yıl

Depremler ne kadar sürer; 10, 30, 45 saniye? Konu tektonik hareketler oldu?unda durum asl?nda dü?ündü?ümüz gibi de?ildir. Yeni bir ara?t?rma, tarihte süren en uzun depremin uzunlu?unu ortaya koydu: Tam 32 y?l! Peki nas?l?