Dünyanın En Zengin İnsanları Aslında Hangi İşlerle ve Nasıl Bu Kadar Zengin Oldu?

Forbes taraf?ndan her y?l düzenli olarak yay?mlanan Dünyan?n En Zengin ?nsanlar? listesi, milyarder insanlar?n listedeki s?ralamas?ndan çok daha fazlas?n? ifade ediyor. 10 ki?iden olu?an listemizde ?yat?r?mc?? ünvan?yla yer alan tek isim Warren Buffett, listenin 6?nc? s?ras?nda yer al?yor.